Inklusive Moms preloader

Barnkorsord

Glöm inte dina små läsare, beställ ett barnkorsord ihop med vuxenkrysset.


Att konstruera ett barnkorsord kan te sig banalt och som något man gör på en kafferast. Men ett barnkorsord får inte, och kan inte, innehålla något av de utfyllnadsord vi konstruktörer måste ta till ibland. Väldigt få barn känner sig bekväma med ord som OR, ARA, AG eller EDA. Krysset måste därför vara helt befriat från dylika räddare-i-nöden-ord.
Vi konstruerar sålunda barnkryss som är roliga och lösliga för barn i önskad ålder.