Inklusive Moms preloader

Om oss

Mediakryss grundare Svante Drejenstam har ett förflutet som språkvetare. Detta ligger som ett fundament i botten för allt korsordsskapande. Men utan känsla för ordets semantiska mångtydighet och bibetydelse står även den mest erfarne lingvisten sig slätt. Finns där även inslag av fantasi, klurighet och en smula milt vansinne talar vi inte längre om korsord som tidsfördriv utan rent nöje!

 

Med en ordkokande hjärna och en inre verbal kreativitet transformeras detta morfologiska kaos till en konsumentvänlig konstprodukt. Lägg därtill känslan för det vackra och estetiska i ett fint komponerat korsord och förmågan att omsätta detta i en grafiskt tilltalande utformning så har ni bra förutsättningar för att ägna sig åt korsordskonst i sin allra ädlaste form.
Startbild

Som korsordskonstruktör lever man en inrutad tillvaro full av neologismer, metanycklar, homografer, homonymer, avstavningar och korsreferenser. Ibland händer det att någon av oss figurerar helt öppet på gator och torg, men inne i huvudet vimlar det fortfarande av ordvitsar, syftningar, ingångar och tvetydigheter.